Línia de finançament per a Emprenedors, Autònoms i Comerços

29 Setembre, 2015

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha impulsat, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), una nova línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços.

L’objecte d’aquesta línia és la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió i de circulant d’emprenedors, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l’objectiu de reactivar l’economia catalana, mitjançant la línia de finançament d’emprenedors, autònoms i comerços.

El Departament d’Empresa i Ocupació assumirà fins al 70% del risc del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris de la línia que estarà comercialitzada per Banc Sabadell i CaixaBank, prèvia resolució favorable de la Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom o la Direcció General de Comerç.

Beneficiaris: emprenedors, autònoms i comerços.

Condicions financeres:
– L’import del préstec serà com a mínim de 10.000,00 euros i com a màxim de 100.000,00 euros per beneficiari.
– Tipus d’interès: l’euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 3,95 punts.
– Termini d’amortització: 5 anys amb 1 de carència inclòs.
– Comissió d’obertura de fins l’1%.

Tramitació
Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal de l’ICF (www.icf.cat) mitjançant model normalitzat juntament amb la documentació sol·licitada.

Termini
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 de febrer de 2016 o fins a l’exhauriment del pressupost.
Per a més informació contacteu amb el departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot al telèfon 93 736 60 50 o per mail amb la Sra. Rosa Guerrero: rosa.guerrero@cecot.org .


Acceleració en Òrbita

14 Novembre, 2014

Benvolguts, Benvolgudes,

L’Ajuntament de Terrassa juntament amb la patronal Cecot i la Cambra de Terrassa posem en marxa la segona edició del programa d’acceleració empresarial “Acceleració en Òrbita”.

Aquest programa, de durada 1 any, té com a objectiu donar suport, eines i acompanyament a les 6 PIMES, amb major capacitat de créixer instal•lades a la nostra ciutat, per tal d’accelerar el ritme del seu procés de creixement.

El cost del programa: subvencional 100% (gratuït per l’empresa)

Les empreses candidates hauran de complir els següents requisits: ser persona jurídica, tenir ubicació a Terrassa, vocació internacional, potencialitat de creixement, ser innovadora i compartir cultura i valors d’Orbital 40 (“Compartir per Guanyar”).

Per tal de explicar-vos en detall el funcionament del programa us convoquem el proper 19 de novembre a les 18h a una sessió informativa que es realitzarà a la Sala d’Actes de Qu4drant.0 (C/Telers 5, passadís B, 2ona planta, Edifici Vapor Gran).

El programa de l’acte és el següent:

18.00h Benvinguda
18.10h Balanç 2014 i presentació del programa per a 2015
18.30h Experiències pràctiques: la visió de dues empreses participants. Doiser i Alternativa 3
19.00h Precs i preguntes.

Si esteu interessats en assistir-hi, us agrairem que confirmeu la vostra assistència a rosa.guerrero@cecot.org indicant: el nom i cognoms, telèfon, mail de contacte de la persona que assistirà i empresa a la que pertany. Si voleu rebre més informació podeu trucar al telèfon 93 736 60 50 (Sra. Rosa Guerrero) o també mitjançant el mateix mail indicat per a les inscripcions.


CONCURS IDEES INNOVADORES PER REPTES SOCIALS

27 Octubre, 2014

La Xarxa d’Innovació Social del Vallès, impulsada pel Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (Copevo) ha posat en marxa el concurs Idees innovadores per reptes socials amb la finalitat de donar suport a propostes que donin resposta a algun dels dos reptes socials identificats com a prioritaris, generin noves relacions socials i col•laboracions sostenibles, potenciïn i fomentin la cultura d’emprenedoria, la participació i la creativitat i incorporin elements d’innovació, canvi i transformació amb impacte real en el conjunt de la societat.

Els dos reptes socials que s’han considerat com a prioritaris són:

1. Desenvolupar solucions innovadores per a crear ocupació sostenible al Vallès Occidental

2. Crear nous instruments locals de finançament de projectes

Els destinataris del concurs són persones físiques o jurídiques de: Associacions, entitats, fundacions o similars; Ciutadans/es (emprenedors, desocupats); Empreses; Universitats i centres de recerca; Altres anàlogues a les anteriors.

El termini de presentació de propostes és el 31 d’octubre.

Per accedir al formulari de presentació d’idees i per obtenir més informació podeu consultar la web www.innovaciosocialvalles.cat també podeu contactar amb Rosa Guerrero, consultora del departament d’Emprenedoria de la Cecot, per mail rosa.guerrero@cecot.org al telèfon 93 736 60 50


Càpsules formatives per a emprenedors i autònoms a l’entorn digital i de les TIC

22 Setembre, 2014

Arran de les necessitats detectades d’integrar les noves TIC als plans d’empresa assessorats pel Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot us proposem 2 càpsules formatives subvencionades (gratuïtes pels assistents), molt pràctiques, adreçades a les persones emprenedores i/o autònomes, amb la finalitat que pugueu aplicar els coneixements impartits a la gestió de la vostra empresa, si aquesta ja està en marxa, o al vostre projecte de creació de nova empresa.

Aquestes dues càpsules formatives s’impartiran els dies:

Dijous 9 d’octubre de 9:30-13:30h (4h)
Presència de l’empresa a l’entorn digital i com crear canals de venda online: Es tracta d’oferir a emprenedors i empresaris coneixements a nivell de conceptes d’estratègia empresarial amb l’objectiu de tenir presència on-line, crear canals de venda utilitzant internet i la possibilitat d’utilitzar les xarxes socials per posicionar-se o atraure clients.
Formulari d’inscripció
Dijous 30 d’octubre de 9:30-13:30h (4h)
Conèixer eines i recursos TIC: Es tracta de donar a conèixer a emprenedors i empresaris quines eines i recursos gratuïts i de baix preu hi ha a la seva disposició avui dia i que pot utilitzar per a la posada en marxa i la gestió d’una activitat empresarial.
Formulari d’inscripció

Us podeu inscriure clicant al formulari d’inscripció de cada càpsula.

Trobareu més informació en el següent enllaç.


Instruments financers per la inversió industrial

10 Juny, 2014

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha impulsat noves línies de finançament dirigides a PYMES i Grans Empreses.

L’objecte: afavorir el desenvolupament d’empreses i projectes estratègics, estimulant les iniciatives industrials innovadores que contribueixin a la generació d’ocupació i a l’augment de les exportacions.

Beneficiaris: PYMES i grans empreses.

Característiques:○ La inversió mínima serà fins 75000€
○ Tipus d’actuacions:

Per a Reindustrialització.
a. Creació: implantació de nous establiments industrials que impliquin l’inici d’una nova activitat industrial, amb la generació de nous llocs de treball.
Conceptes: Obra Civil, Edificació, i Actius productius
b. Trasllat i Ampliació d’establiments: : inversions per ampliar la capacitat de producció o instal•lar en el mateix lloc línies de productes diferenciats, i el canvi de localització d’establiments industrials.
Conceptes: Obra Civil, Edificació, Actius Productius i Enginyeria del Procés de Producció.

Per Competitivitat Industrial.
a. Millora o modificació de línies de producció ja existents.
Conceptes: Obra Civil, Edificació, Actius Productius i Enginyeria de Procés de Producció.

○ La inversió s’haurà executar des de l’1 de Gener de 2014 fins a 18 mesos després de la data de resolució.

Prèstec:
Import del préstec: 75% sobre el total del pressupost del projecte a finançar.
Termini màxim d’amortització: 10 anys amb un termini de màxim de carència de 3 anys
Tipus d’interès: entre el 3,062% i el 4,53%.

Termini de presentació de sol•licituds: 24 de juny de 2014.

Per a més informació contacteu amb l’assessor financer de la Cecot, el Sr. Enric Rius, trucant al telèfon 93 736 11 00 o per mail: financer@cecot.org


Línia de finançament per a Emprenedors, Autònoms i Comerços

10 Juny, 2014

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha impulsat, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), una nova línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços.

L’objecte d’aquesta línia és la concessió d’ajuts en forma de garantia pel finançament de projectes d’inversió i de circulant per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, i així reactivar l’economia catalana.

Beneficiaris: emprenedors, autònoms i comerços.

Condicions financeres:
• L’Institut Català de Finances assumirà la garantia d’un 70% del principal viu.
• L’import del préstec serà d’un mínim de 10.000 euros fins a un màxim de 100.000 euros.
• El termini serà de 5 anys amb 2 de carència inclosos.
• Tipus d’interès: l’Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins a 5,75 punts.
• Hi ha una comissió d’obertura del 0,50%
• Les garanties seran les considerades per a l’entitat financera col•laboradora.
• Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

Tramitació
Les sol•licituds s’han de presentar a través del portal FinEmpresa de l’ICF (www.icf.cat) mitjançant model normalitzat juntament amb la documentació sol•licitada.
El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2014 o fins a l’exhauriment del pressupost.

Per a més informació contacteu amb el departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot al telèfon 93 736 60 50 o per mail amb la Sra. Rosa Guerrero: rosa.guerrero@cecot.org.


Curs per emprenedors: “Com analitzar el meu model de negoci amb el CANVAS i com legalitzar-lo”

4 Juny, 2014

Durada curs:      12 hores

Dies:                     9, 11 i 16 de juny de 2014

Hora:                    de 9.30 a 13.30 hores

Cost:                     gratuït

Lloc:                      seu de la Cecot, C/ Sant Pau, 6, Terrassa

 

Adreçat a:

Persones emprenedores amb projecte de nova creació i/o de consolidació empresarial.

Programa:

 1. Què és un model de negoci
 2. Model de negoci i estratègia
 3. Què és el model  CANVAS
 4. Per a què el podem aplicar?
 5. Els 9 elements d’un model de negoci
 6. Patrons de models de negoci que hem de conèixer.
 7. Exemples de models de negoci tradicionals i innovadors
 8. Fem el nostre model de negoci
 9. Exposem-lo i millorem-lo
 10. Els estats comptables previsionals
 11. Quina és la forma jurídica més adient per al meu projecte empresarial?
  1. Característiques, avantatges i inconvenients
  2. Obligacions i costos de cada forma jurídica

Si voleu assistir-hi, cal que empleneu aquest formulari. Les places són limitades i per rigorós ordre d’inscripció. Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 736 60 50 (Sra. Rosa Guerrero) o per mail: rosa.guerrero@cecot.org

 

Amb el suport de:

 

Gene

Unioeuropea

MinisteriTreball

catalunyaempren